• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

 • donderdag 26 september 2019: kennismakingsavond @ Lapaz, 20u30
 • donderdag 10 oktober 2019: openingscantus @ Lapaz, 20u00
 • donderdag 24 oktober 2019: ontgroeningscantus @ Lapaz, 20u00
 • zaterdag 2 november 2019: dies natalis: banket @ Pavo, 16u00
 • donderdag 7 november 2019: academische lezingen @ MSI 03.09, 20u00
 • maandag 18 november 2019: bierbowling @ Lapaz, 20u30
 • dinsdag 26 november 2019: komen cantussen (cantusweek) @ ZaMo, 20u00
 • donderdag 5 december 2019: doopcantus @ Pavo, 20u00
 • vrijdag 13 december 2019: kerstetentje (Domus) @ Lapaz, 18u00
 • zondag 15 december 2019: bezoek aan de tentoonstelling Dacia Felix (Gallo-Romeins Museum, Tongeren) @ station Leuven, 12u15
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

 • Onze website is verhuisd naar http://www.plutonica.be. Gelieve uw bladwijzers aan te passen.
 • Op donderdag 6 december mochten we vijf fantastische nieuwe schachten dopen: Delphine, Margot, Zander, Ward en Max. We heten hen van harte welkom in onze corporatie!
 • De foto's van het diesnatalisbanket, de opendeurcantus en de doopcantus staan online.