• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • zaterdag 18 januari 2020: bezoek aan de tentoonstelling "Dalí & Magritte" @ station Leuven, 10.25 uur
  • vrijdag 14 februari 2020: krambamboeliavond @ meer info volgt
  • woensdag 19 februari 2020: lezing: Geschiedenis van de studententradities en schachtenlezingen @ Lapaz, 20 uur
  • donderdag 27 februari 2020: semesteropeningscantus @ Lapaz, 20 uur
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Onze website is verhuisd naar http://www.plutonica.be. Gelieve uw bladwijzers aan te passen.
  • Op donderdag 6 december mochten we vijf fantastische nieuwe schachten dopen: Delphine, Margot, Zander, Ward en Max. We heten hen van harte welkom in onze corporatie!
  • De foto's van het diesnatalisbanket, de opendeurcantus en de doopcantus staan online.
  • De Hoge Raad wenst u allen een succesvol, gezond en studentikoos 2020! Verder aan alle studenten goede moed en veel succes bij de blok en de examens!