• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Corps en conventen > Academia Plutonicana

De Plutonicaensche Academy ofte Academia Plutonicana

De Plutonicaensche Academy ofte Academia Plutonicana is een convent met de volgende doelstellingen:

  1. Bevordering van het bestuderen van academische onderwerpen in het algemeen
  2. Bevordering van het bestuderen van academische onderwerpen omtrent de Lage Landen en de Nederlandse taal en cultuur
  3. Bevordering van het bestuderen van de 'katholieke Vlaamse' studentikoze tradities, geschiedenis en oorsprong in het bijzonder.

Hiervoor zal de Academia Plutonicana:

  1. Interne en externe lezingen organiseren over academische onderwerpen in het algemeen en over de 'katholieke Vlaamse' studentikoze tradities, geschiedenis en oorsprong in het bijzonder
  2. Publicaties verrichten onder het merk 'Academia Plutonicana' over academische onderwerpen in het algemeen en over de 'katholieke Vlaamse' studentikoze tradities, geschiedenis en oorsprong in het bijzonder

De Academia Plutonicana bestaat op dit moment uit één hoofdafdeling, de Facultas Artium, samengesteld uit de volgende onderafdelingen:

  • filologie
  • geschiedenis
  • studentikoze tradities, geschiedenis en muziek

De academie startte haar voorbereidende werkzaamheden op woensdag 20 juli 2005 en het eerste werkingsjaar begon officieel op dinsdag 4 oktober 2005. De corpspraeses van Plutonica is ex officio grootkanselier van de Academia Plutonicana. Het Consilium Academicum bestaat uit Kosmos, Fatal, Streaky en Jäger. Deze raad wordt voorgezeten door de rector magnificus (Jäger). De Facultas Artium wordt geleid door een decaan (Kosmos).

RECTORES VAN DE ACADEMIA PLUTONICANA

2005-2017: Kosmos
2017-: Jäger

ACTIVITEITEN

1. Interne werkgroepen

a) Filologie
FILG001 - Oude Indo-Europese talen (Kosmos, Jäger)
b) Geschiedenis
...
c) Studentikoze tradities, geschiedenis en muziek
STGE001 - De geschiedenis van Plutonica
STGE002 - Geschiedenis en oorsprong van het studentenleven en de studententradities
STGE003 - Geschiedenis van het hoger onderwijs
STFI001 - Normen en waarden in het studentenleven
STMU001 - Het studentenlied
...
d) Interdisciplinaire werkgroep
ZAFC001 - Zuid-Afrika

2. Voorbereiding voor publicaties

Selectie uit de Carmina Burana (Jäger en Kosmos, gepland voor 2024)
Historia Plutonicae (Kosmos, gepland voor 2024)

3. Externe lezingen

Basisconcepten van het traditionele studentenleven (lezing voor Mereta, Kosmos en Artois, 19 oktober 2005, Brouwerij Het Anker, Mechelen)
Les traditions estudiantines catholiques flamandes (lezing voor de Ordre des Vieux Cons, Kosmos, 4 maart 2007, zaal BSG, Etterbeek)
De oorsprong van onze studententradities (lezing in het kader van de Cultuurweek van de Universiteit Hasselt, Kosmos, 5 maart 2007, Universiteit Hasselt, Diepenbeek)
Oorsprong van onze studententradities (lezing voor Mereta, Kosmos, 16 oktober 2008, Brouwerij Het Anker, Mechelen)
Een inleiding tot taaltechnologie (lezing voor Arminia, Kosmos, 15 december 2010, De Lange Trappen, Leuven)
De Indo-Europeanen (lezing voor Arminia, Kosmos, 17 maart 2011, De Fiere Margriet, Leuven)
De geschiedenis van het studentenleven en het KSC Brussel (lezing voor KSC Brussel, Kosmos, 5 april 2011, Revue, Leuven)
De oorsprong van de Europese studententradities (lezing voor Arminia, Kosmos, 15 februari 2012, Arminiahuis, Heverlee)
Oorsprong van studententradities en -symboliek (lezing in het kader van het colloquium "Wat is studentenleven?", Kosmos, 22 oktober 2019, Therminal, Gent)
Inleiding tot de geschiedenis van het Europese studentenleven en -tradities (online lezing, Kosmos, 16 februari 2021)
Inleiding tot de geschiedenis van het studentenleven en -tradities (online lezing, Kosmos, 21 april 2021)
Origins and History of European Student Traditions (online lezing, Kosmos, 8 maart 2022)
Inleiding tot de geschiedenis van het Europese studentenleven en -tradities Kosmos, 27 maart 2023, Bar del Sol, Leuven)
Geschiedenis van de Europese studententradities (lezing voor de Drakentemmers, Kosmos, 22 maart 2024, Masters Pub, Gent)

4. Interne lezingen: studentenleven

Oorsprong van studententradities (Kosmos, 14 december 2006, Verbondshuis, Leuven)
Oorsprong van onze studententradities (Kosmos, 28 april 2008, Ambiorix, Leuven)
Oorsprong van onze studententradities (Kosmos, 2 maart 2009, Vagant, Leuven)
Oorsprong van de Europese studententradities (Kosmos, 1 mei 2013, 't Vervolg, Leuven)
Oorsprong van de Europese studententradities (Kosmos, 9 maart 2015, 't Vervolg, Leuven)
Oorsprong van de Europese studententradities (Kosmos, 31 maart 2016, 't Vervolg, Leuven)
Studentenleven in Louvain-la-Neuve. (Polo, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Oorsprong van de Europese studententradities (Kosmos, 16 februari 2017, 't Vervolg, Leuven)
Geschiedenis van het studentenleven (Kosmos, 18 april 2018, Verbondshuis, Leuven)
De codexliederen te danken aan Peter Benoit (Modest, 18 april 2018, Verbondshuis, Leuven)
De vijf oudste codexliederen (Mithra, 18 april 2018, Verbondshuis, Leuven)
Geschiedenis van de Europese studententradities (Kosmos, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
De Tachtigjarige Oorlog aan de hand van de studentencodex (Modest, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
Studentikoziteit binnen kringen (Ben, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
Universitaire titulatuur in België (Kosmos, 24 mei 2020, virtueel)
Analyse van Lob der edlen Musika (Baton, 29 oktober 2020, virtueel)
Studentenleven in Noorwegen (Gniffel, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
Обнова/Obnova: federatie van Oekraïense katholieke studenten (Pekkie, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
Geschiedenis van de Europese studententradities (Kosmos, 26 maart 2024, Den Delper, Leuven)

5. Interne lezingen: andere

Descartes zoals hij had moeten zijn: zuivere fenomenologie als enige apodictische zekerheid (Jäger, 6 november 2014, 't Vervolg, Leuven)
Van Newtons emmer tot Einsteins ring (Lorelei, 6 november 2014, 't Vervolg, Leuven)
Waarom het een wonder is dat Zeus nooit een SOA had (Streaky, 6 november 2014, 't Vervolg, Leuven)
Dit het op(ge)hou reën. Een corpusonderzoek over de vervangende infinitief in het Afrikaans. (Kosmos, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
De invloed van In de Ban van de Ring op het hedendaagse literatuurlandschap. (Maître, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Fruitgerichte differentiatie binnen een meer diverse fruitsalade. (Dreft, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Het is niet al goud wat blinkt. (Aargau, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Tips en tricks voor een goede benadering van een slechte situatie. (Komma, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
De libri poenitentiales als bron van middeleeuws canoniek strafrecht. (Pleiter, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Eet hiervan, want dit is mijn lichaam. De problematiek van transsubstantiatie in het Leuven van de 17e eeuw. (Jäger, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
"Ben ik nu zelf radioactief?", het hoe en wat van radiotherapie. (Lorelei, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Wijn is fijn! (Ramberg, 11 april 2016, 't Vervolg, Leuven)
Een computer is een hoop elektronen. (Detoer, 7 november 2016, 't Vervolg, Leuven)
Van predikaat tot predikament: inleiding op de scholastieke logica. (Jäger, 7 november 2016, 't Vervolg, Leuven)
Een introductie tot spraakherkenning. (Kosmos, 7 november 2016, 't Vervolg, Leuven)
Badass Bitches. (Streaky, 7 november 2016, 't Vervolg, Leuven)
Waarom het soms toch goed is een naald in uw gat te steken. (Lorelei, 7 november 2016, 't Vervolg, Leuven)
Vier minder bekende componisten uit de barok (Kastraat, 16 februari 2017, 't Vervolg, Leuven)
Ne quidem per Deum: Goddelijke interventie in zeventiende-eeuws Leuvens logicaonderricht (Jäger, 22 november 2017, 't Vervolg, Leuven)
De Indo-Europeanen (Kosmos, 22 november 2017, 't Vervolg, Leuven)
"BOEM, en nu?" - ontplooiing van het MIP in café 't Vervolg (Komma, 22 november 2017, 't Vervolg, Leuven)
De IBM-compatibele pc (Kaiser, 22 november 2017, 't Vervolg, Leuven)
Handboekentradities in de 17e-eeuwse Leuvense logica (Jäger, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
De Boerenoorlogen (Kosmos, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
Cryptografie op het internet (Detoer, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
Meertaligheid in de klas (Dreft, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
Levens redden, weinig moeite: 3 trukjes voor luie helden (Komma, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
Aristoteles en de Arabische filosofie (Kaiser, 8 november 2018, Verbondshuis, Leuven)
Hoe gezonder leven als student (Fines, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
Robotchirurgie (Skoebie, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
Deathmatch wrestling (Ruben, 21 maart 2019, Metafoor, Leuven)
Dacia Felix: tijdelijke tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum (Retaar, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Stotteren (Mithra, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Shock: a momentary pause in the act of death (Komma, 7 november 2019, MSI, Leuven)
In de sporen van het huis Arenberg (Modest, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Vierkantswortels van grote getallen procedureel berekenen en de maatschappelijke relevantie daarvan (Komma, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Waarom biokristallografie gedoemd is te mislukken (Fines, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Aerodynamica van het zeilen (Modest, 7 november 2019, MSI, Leuven)
Het coöperatieprincipe volgens de maximes van Grice (Retaar, 24 mei 2020, virtueel)
Maître leert koken: boter, kaas en eieren (Maître, 24 mei 2020, virtueel)
Ademhalingsondersteuning en kunstmatige ventilatie, wat als het grondig misgaat (Komma, 29 oktober 2020, virtueel)
Lean, of hoe de gezondheidszorg nog iets kan leren van cantussen (Meiboom, 29 oktober 2020, virtueel)
Sporen van de Logique de Port-Royal in Leuvense logicacurricula van de zeventiende en achttiende eeuw (Jäger, 29 oktober 2020, virtueel)
Jan Christian Smuts: onbevreesd voor grootsheid (Kosmos, 29 oktober 2020, virtueel)
Schaakmaten en -matinnen: Een beknopte geschiedenis van het spel der koningen (Retaar, 29 oktober 2020, virtueel)
Genetische manipulatie (Maître, 29 oktober 2020, virtueel)
Fun with Flags (Haas, 10 maart 2021, virtueel)
Piet Hein (Diogenes, 10 maart 2021, virtueel)
Halden Prison: de ideale gevangenis (?) (Aristo, 10 maart 2021, virtueel)
De eeuw van de revolutie (Pekkie, 10 maart 2021, virtueel)
Chronotype (Fatal, 10 maart 2021, virtueel)
Spreekwoorden en uitdrukkingen in het Nederlands afgeleid uit het zeilen (Modest, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Eerste resultaten van een onderzoek naar reduplicatie in West-Germaanse talen (Kosmos, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Automaten (Baton, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Circular Economy (Dick, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Drugs, Druugs, Druuugs; behalve mijne kleine want dat is ne brave (Komma, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Onderzoek naar celsubstraatadhesie door PT-probing (Pekkie, 23 november 2021, Beer Corner, Leuven)
Cryptografie in het oude Griekenland en Romeinse Rijk (Peper, 28 maart 2022, Beer Corner, Leuven)
Het Noorse volkslied: Ja, vi elsker dette landet (Gniffel, 28 maart 2022, Beer Corner, Leuven)
Genocide (Sec, 28 maart 2022, Beer Corner, Leuven)
De koperblazers (Olaf, 28 maart 2022, Beer Corner, Leuven)
Getallen: veel, meer, meest, proper class (Klerk, 28 maart 2022, Beer Corner, Leuven)
Een korte geschiedenis van peper (Peper, 1 november 2022, Bar del Sol, Leuven)
Als je nou je bek niet houdt! Insubordinatie in Germaanse talen (Kosmos, 1 november 2022, Bar del Sol, Leuven)
De Bechdeltest (Pekkie, 1 november 2022, Bar del Sol, Leuven)
Io Bakchai - Dionysos: niet zomaar de god van de wijn (Jäger, 1 november 2022, Bar del Sol, Leuven)
Abstracties in FO(.) (Maître, 1 november 2022, Bar del Sol, Leuven)
Batsen in de sterren (Dries, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
Le royaume de France (Kators, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
Zweefvliegtuigen: een korte inleiding (Klus, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
Het leven als incapabele (Haas, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
Squaring the circle (Klerk en Sec, 4 mei 2023, Bar del Sol, Leuven)
De oerheimat van het Indo-Europees (Kosmos, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
Grondwater in Vlaanderen (Petrus, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
De rol van organische solventen en atomic-force microscopy in het onderzoek naar zelfassemblage van designerproteïnen (Timon, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
Mobiliteit en ruimtelijke ordening (Alexander, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
Waarom de aarde vlak is (Kators, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
Skydiven, feiten en fabels (Komma, 21 november 2023, 't Leives Look, Leuven)
De fysica achter het fenomeen dat eenden in een rechte lijn zwemmen (Mathias, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)
Het parallellenpostulaat: waarom driehoeken niet altijd plat zijn (Klerk, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)
De culturele en economische aspecten bij de ontwikkeling van de Hertogensite (Lara, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)
A comparative study of geoeffectiveness prediction models using dynamic time warping (Pekkie, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)
Importpathologie en tropische geneeskunde (Komma, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)
Het Europese voetballandschap (Haas, 24 april 2024, Den Delper, Leuven)

6. Culturele excursies

31/07/2005: Bezoek aan de tentoonstelling "Het geheugen van Kongo", Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
04/12/2005: Bezoek aan de tentoonstelling "Leven in Steen", Vanderkelenmuseum, Leuven
15/01/2006: Bezoek aan de tentoonstelling "De Hunnen", Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Etterbeek
12/03/2006: Bezoek aan de tentoonstelling "Broedertwist — 175 jaar wég van Oranje", Vanderkelenmuseum, Leuven
15/04/2006: Stadswandeling en rondleiding door Brussel o.l.v. Leo Camerlynck
08/07/2006: Stadswandeling en rondleiding door het begijnhof van Diest o.l.v. Stefan Van den Eynde
13/08/2006: Bezoek aan de tentoonstelling "De Kelten", Koninklijk Museum van Mariemont, Morlanwelz
28/10/2006: Bezoek aan de tentoonstelling "150 jaar Vlaamse studenten in Brussel", Archief en Museum van het Vlaamse Leven in Brussel, Brussel
20/01/2007: Bezoek aan de tentoonstellingen "Eeuwige energie" en "Nala-Damajanti" (Indiëfestival), Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
20/01/2007: Bezoek aan de tentoonstelling "Meesters van de precolumbiaanse kunst", Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Etterbeek
09/12/2007: Bezoek aan de tentoonstelling "In Gods Naam: 1000 jaar kloosterleven", Abdij van Park, Heverlee
13/01/2008: Bezoek aan de tentoonstellingen "De wereld rond. Portugal, een wereldrijk in de 16e en 17e eeuw" en "Het meesterlijke atelier", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
20/04/2008: Bezoek aan de tentoonstellingen "Dromen van het sublieme en het nergens", "Tovenaars der natuur" en "Skál" in het kader van het IJslandfestival, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
21/09/2008: Bezoek aan de tentoonstelling "Science Tunnel", Grenslandhallen, Hasselt
07/02/2009: Bezoek aan de tentoonstelling "Het terracottaleger van Xi'an" (Minderbroederskerk, Maaseik) en stadswandeling in Maaseik
12/02/2009: Bezoek aan het studentenmuseum, Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven
09/05/2009: Stadwandeling door Mechelen met bezoek aan de Sint-Romboutskathedraal en het Schepenhuis
06/06/2009: Bezoek aan de tentoonstelling "Karel de Stoute — Pracht en praal in Bourgondië", Groeningemuseum, Brugge
14/11/2009: Bezoek aan de schatkamer van de Sint-Pieterskerk, Leuven
14/11/2009: Bezoek aan de tentoonstellingen "Rogier van der Weyden — De passie van de Meester" en "Jan Vercruysse", Museum M, Leuven
19/11/2009: Bezoek aan het studentenmuseum, Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven
10/01/2010: Bezoek aan het Magrittemuseum en de tentoonstelling "De kunst van het spel", Museum voor Oude en Moderne Kunst, Brussel
01/05/2010: Bezoek aan de tentoonstellingen "El Greco" en "El Ángel Exterminador", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
08/05/2010: Bezoek aan de tentoonstelling "Ambiorix, koning van de Eburonen" (Gallo-Romeins Museum, Tongeren) en stadswandeling in Tongeren
15/05/2010: Bezoek aan de tentoonstelling "Byzanz — Pracht und Alltag", Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
15/05/2010: Bezoek aan het Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
19/05/2010: Bezoek aan de tentoonstelling "De Merovingers - Bagage van een woelige periode", Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven
22/05/2010: Opening van het Jack-Opmuseum, Cultuurhuis Jack-Op, Werchter
04/12/2010: Culinaire stadswandeling door Leuven
09/01/2011: Bezoek aan de tentoonstellingen "De wereld van Lucas Cranach" en "Knockin' on heaven's door", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
09/04/2011: Bezoek aan de tentoonstelling "Venetiaanse en Vlaamse meesters", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
26/11/2011: Bierwandeling door Hoegaarden
11/02/2012: Bezoek aan de Sagalassostentoonstelling, Gallo-Romeins Museum, Tongeren
19/08/2012: Bezoek aan de tentoonstelling "Mapping Cyprus: Crusaders, Traders and Explorers", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
29/06/2013: Rondleiding door Leuven en bezoek aan het studentenmuseum (in samenwerking met CV-Philisterzirkel München)
20/07/2013: Bezoek aan brouwerij De Vlier, Holsbeek
28/07/2013: Bezoek aan de tentoonstelling "Da Vinci, The Genius", Beurs, Brussel
20/10/2013: Bezoek aan de tentoonstelling "De Etrusken — Una storia particolare", Gallo-Romeins Museum, Tongeren
17/11/2013: Bezoek aan het Curtiusmuseum, Grand Curtius, Luik
24/11/2013: Bezoek aan de toneelvoorstelling "De jossen, val en revival der saamhorigheid" (Klad!theater), zaal Zirkus, Antwerpen
01/12/2013: Bezoek aan de Europaliatentoonstellingen "Indomania" en "India belichaamd", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
02/05/2014: Wandeling door Tervuren en bezoek aan het Warandepark, de Sint-Jan-Evangelistkerk en het Koninklijk Arboretum
06-10/09/2014: Plutonicareis naar Weimar, Jena en Eisenach
18/10/2014: Rondleiding door Sint-Truiden en bezoek aan de Begijnhofkerk, het Festraetsmuseum en de abdij
23/11/2014: Bezoek aan de tentoonstellingen "Sensatie en Sensualiteit. Rubens en zijn erfenis" en "Schilderijen uit Siena", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
21/12/2014: Bezoek aan de tentoonstelling "Vesalius. Het lichaam in beeld", Museum M, Leuven
15/02/2015: Bezoek aan de tentoonstelling "Vikingen!", Gallo-Romeins Museum, Tongeren
07/06/2015: Bezoek aan het Museum Mayer van den Bergh en het Rubenshuis (inclusief tentoonstelling "Rubens privé"), Antwerpen
12/07/2015: Stadswandeling door Kassel en bezoek aan het Musée des Flandres en de tentoonstelling "La Flandre et la mer"
09-14/09/2015: Plutonicareis naar Trier, Schwetzingen en Heidelberg
01/11/2015: Bezoek aan de tentoonstellingen "Anatolia" en "Happy Birthday Europalia", Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
13/12/2015: Bezoek aan TrainWorld, Schaarbeek
31/01/2016: Bezoek aan de tentoonstelling "Het verloren koninkrijk: Willem I en België", Stadsmuseum op de Bijloke, Gent
20/03/2016: Deelname stadswandeling "Spaanse echo's", Leuven
11/06/2016: Deelname aan de Cena Celtica (organisatie: Classici Lovanienses), Aubechies
24/07/2016: Bezoek aan de abdij van Orval en Bouillon
09-14/09/2016: Plutonicareis naar Düsseldorf en Detmold
29/10/2016: Bezoek aan de brouwerij Hof ten Dormaal, Tildonk
10/12/2016: Bezoek aan de tentoonstellingen "Op zoek naar Utopia" en "Utopia & More", Museum M/Universiteitsbibliotheek, Leuven
13-17/09/2017: Plutonicareis naar Franeker, Leeuwarden en Groningen
24/11/2017: Bezoek aan het derde pianoconcerto van Rachmaninov door Liebrecht Vanbeckevoort, Lemmensinstituut, Leuven
06/12/2017: Bezoek aan Elemental — Winterconcerten Arenbergorkest, Aula Pieter De Somer, Leuven
23/12/2017: Bezoek aan de tentoonstelling "Erasmus' droom: het Leuvense Collegium Trilingue 1517-1797" (Universiteitsbibliotheek) en stadswandeling door Leuven onder het thema "De oude universiteit"
09-13/02/2018: Plutonicareis naar Wenen
22/04/2018: Bezoek aan de tentoonstelling "Oceania", Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel
23/06/2018: Geleid bezoek aan het Hollands College, Leuven
07-12/09/2018: Plutonicareis naar Riga en Jelgava (Mitau)
07/10/2018: Geleid bezoek aan het Arenbergdomein, Heverlee
18/11/2018: Bezoek aan de Adriaen Brouwertentoonstelling, Oudenaarde
02/12/2018: Bezoek aan de tentoonstellingen "Stonehenge, voorbij het mysterie" (Gallo-Romeins Museum) en "De Kopten, een ander Egypte" (Teseum), Tongeren
03/02/2019: Bezoek aan de tentoonstelling "Limburg tussen staf en troon: 1000 jaar graafschap Loon" (Alden Biesen), Bilzen
13/02/2019: Stadswandeling in Leuven
20/04/2019: Bezoek aan de tentoonstelling "Mykene — Die sagenhafte Welt des Agamemnon" (Badisches Landesmuseum), Karlsruhe
05-09/09/2019: Plutonicareis naar Bonn
15/12/2019: Bezoek aan de tentoonstelling "Dacia Felix", Gallo-Romeins Museum, Tongeren
18/01/2020: Bezoek aan de tentoonstelling "Dalí & Magritte", Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel
20-25/02/2020: Plutonicareis naar Wenen
22/07/2021: Bezoek aan de tentoonstelling "Oog in oog met de Romeinen" (Gallo-Romeins Museum, Tongeren)
09-13/09/2021: Plutonicareis naar Heidelberg
23/10/2021: Stadswandeling in Mechelen en bezoek Brouwerij Het Anker
02/12/2021: Bezoek tentoonstellingen "Verbeelding van het universum" (Museum M, Leuven) en "Voorbij de Oerknal" (Universiteitsbibliotheek, Leuven)
31/03/2022: Bezoek opvoering Johannespassion (Bach), Lemmensinstituut, Leuven
14/04/2022: Bezoek aan de tentoonstelling "Before Time Began" (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel) en wandeling door Brussel
19/04/2022: Bezoek beiaardoptreden "Paasklokken", Centrale Universiteitsbibliotheek, Leuven
27/04/2022: Bezoek aan het Winatoneel "Luister (niet) naar me!", De Koelisse, Heverlee
02/05/2022: Bezoek aan het Lenteconcert van Wina, Aula Pieter de Somer, Leuven
08/05/2022: Bezoek aan het optreden "Belle Époque" van het Alumni Arenbergorkest, Aula Vesalius, Leuven
30/10/2022: Bezoek aan de voorstelling "Mozart & Saint-Saëns", Stadsschouwburg, Leuven
08/11/2022: Bezoek aan de voorstelling "From the New World", Stadsschouwburg, Leuven
19/11/2022: Bezoek aan het Gravensteen, Gent
26/11/2022: Bezoek aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren
23/05/2023: Rondleiding Centrale Universiteitsbibliotheek en bezoek beiaard, Leuven
11-15/09/2023: Plutonicareis naar Vilnius
22/11/2023: Groot Dictee der Leuvense Student, Auditorium Max Weber, Leuven
23/11/2023: Bezoek aan de tentoonstellingen "Kennis aan de ketting" (Universiteitsbibliotheek, Leuven) en "Dieric Bouts, beeldenmaker" (Museum M, Leuven)
22/12/2023: Bezoek aan de Europaliatentoonstellingen "Georgië, een verhaal van ontmoetingen" (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel) en "De avant-garde in Georgië (1900-1936), Paleis voor Schone Kunsten (Brussel)
24/01/2024: Bezoek aan het kortfilmfestival BlokUUR KULTUUR, Cinema Zed, Leuven
09-14/02/2024: Plutonicareis naar Wenen
01/04/2024: Bezoek aan de tentoonstelling "De oudheid in kleur", Gallo-Romeins Museum, Tongeren
07/04/2024: Bezoek aan de tentoonstelling "Ridders van het Gulden Vlies", Hof van Busleyden, Mechelen
16/05/2024: Bezoek aan causerie over mgr. Sencie door prof. Hauben, Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven

6. Cursussen

Inleiding Latijn: 22/02/2021, 08/03/2021, 15/03/2021, 22/03/2021, 29/03/2021, 12/04/2021, 19/04/2021, 26/04/2021, 04/05/2021.

7. Geplande activiteiten

17/10/2024: Bezoek aan het concert van Bok van Blerk & Riaan Benadé, Stadsschouwburg, Antwerpen
?: Bezoek aan het Museum voor Dierkunde, Leuven