• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Studentenleven > Over deze webstek

Over deze webstek
De webstek van Plutonica kwam eind 1995 online op initiatief van onze toenmalige praeses Jorgen Colsoul. Niet zolang daarna besloten we een overzicht te geven van alle studentenverenigingen in Leuven en Limburg, waarvan er toen nog maar een paar een eigen webstek hadden (Wina, Filii Lamberti, KVHV Leuven). In november 1996 nam Peter Dirix het beheer van de Plutonicawebstek over. Stilaan groeide rond het overzicht van alle Vlaamse studentenverenigingen een informatiebron over het traditionele studentenleven. Sinds 2020 hebben we een eigen server die beheerd wordt door een webteam (Simme Verschoren en Bart Van den Broeck).

Bij de oprichting van de Academia Plutonicana in 2005 kreeg de academie als een van haar taken mee "publicaties te verrichten over de studentikoze tradities, geschiedenis en oorsprong". De opzet van de sectie 'Studentenleven' van onze webstek paste daar natuurlijk perfect in en de inhoud van deze sectie werd dan ook geïncorporeerd in de academiewerking.

Natuurlijk zou deze webstek niet zijn wat hij nu is zonder de input van een groot aantal mensen. In de eerste plaats wil ik onze eigen commilitones bedanken voor hun input over een aantal studentensteden en/of studentikoze onderwerpen: Jan Schenkel (Gent), Barbra Roggeman (Antwerpen), Jeroen Van Hoof en Senne Doumen (Limburg), Stijn Conings (KHLeuven), Robin De Roover, Simme Verschoren, Ward Bruyndonckx en Ben Lommelen (Leuvense kringen), Tom Peeters (Brabantse thuisclubs), Wouter van den Meersch (Louvain-la-Neuve), Frédéric Amez (Franstalig studentenleven), Mathias Van Aken (het studentenlied), Steven Coesemans en Kenny Op de Beeck. Verder zijn er teksten die Vic Mortelmans (Jack-op) welwillend ter beschikking heeft gesteld.

Dan zijn er natuurlijk ook de mensen die verspreid over heel Vlaanderen hun bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het overzicht van studentenverenigingen, de praeseslijsten en een aantal teksten over het studentenleven, via mail of persoonlijke gesprekken. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Jan Huys, Stefan Van de Weyer, Laurens Dumont, Kristof Debecker, Hugo Geeraerts, Frank Staeren, Ruben Wiedijk, Wilfried Weets, Lieve Meheus, Julie Leus, An Christiaens, Karolien Lenaers, Katrien Bosquet, Sofie Allegaert, Els Goubert, Henriette Peeters, Valerie Robberechts, Aurélie Maes, Laurence Deltomme, Isha Bex, Valerie Ghysen, Maarten Vander Stichele, Lars Hansen en Martijn Roelen (Leuven), Frederik Houben, Niels Van Och, Ronny Coolen, Lene Cillen, Tom Ribbens, Tijs Louwies, Tom Devos, Pieter Hendrix, Evelien Engels, Robin Barthels, Michali Tsompanoglou, Ella Vranken, Steuwie Fonke, Eddy Huysmans, Wim Grieten, Liza Enckels, Kristof Heyndels en Sven Brouwers (Limburg), Rob Declerck (Limburg en Geel), Kürt Beelen, Gilles Rasson, Werner Leemans, Aline Nyirahumure, Sophie Van Wassenhove, Servaes Nys, Tinne Dhondt en Andries De Clippeleir (Brussel-KVHV), Lander Vander Linden, Kenneth Biscop, Kevin De Pauw, Thomas De Trogh, Jasper Stegen, Laurent Cornil, Charlotte Van Hellemont, Steven Cromphout, An Pletinckx, Silke Vannitsen, Tygo Bamps en Klaas Chielens (Brussel-VUB/BSK), Jan-Bart De Muelenaere, Bart Van Thienen, Tom Vandendriessche, Rien Vandenberghe, Kaatje Claes, Bram Hermans, Tim Van Loo, Tom Vergracht, Bart Libert, Ewout Leys en Filip Rooms (Gent), Jern Vermeiren (Gent en Oost-Vlaamse thuisclubs), Niels Detaye, Jan Pellegrims (Gent en thuisclubs), Peter Vijverman (Aalst), Benny Servranckx, Johan Lefebvre, Philippe Deleu, Brecht Vermeulen en Nele Jacques (West-Vlaanderen), Wouter Cools, Koen Vits, Bruno Ortmans, Kurt Callaerts en Bjorn Vandebrouck (Mechelen), Akim Willems (Antwerpen en Turnhout) en Jef Bogaert, Bianca Boden, Patrick Wegner, Bruno Ortmans, Michael Tourné en Kris Clauw† (Antwerpen). Ten slotte wil ik ook iedereen bedanken informatie over zijn eigen studentenvereniging heeft ingestuurd.

De informatie op deze pagina is bedoeld als historisch archief voor het studentenleven. Wij gaan er vanuit dat een praesesschap een openbare functie is en als zodanig niet onder de privacywetgeving valt, vermits we geen andere persoonlijke informatie aanleggen. Indien u toch een probleem heeft met het voorkomen van uw naam op deze website, kan deze op eenvoudig verzoek verwijderd worden.

We zochten ook regelmatig het internet af naar nieuwe informatie; naast de websites van de afzonderlijke verenigingen waren ook de websites van Mota, Steenkracht, het SK Ghendt en het archief van de Universiteit Gent een dankbare bron.

Gezocht:

  • Aanvullende informatie en correcties over alle onderwerpen
  • Aanvullende praeseslijsten en ontbrekende informatie over studentenverenigingen
  • Een welwillende vertaler die een aantal teksten wil en kan vertalen naar het Frans en het Duits

Artes odit nemo nisi ignarius. Historia gloriam majorum colit.

Peter Dirix